-ΝΕΩΤΕΡΟ: Τι προβλέπεται στο νέο νόμο ( Ν. 4957/2022) για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ;

Ν. 4957/2022, άρθρο 156 παρ. ζ & η.  (ΦΕΚ Α΄ 141/21.7.2022)

αρθρ.156_Ν.4957-2022

Ν 4957/2022 – Άρθρ. 473 – Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφ. ΚΖ’ – Παρ. 6 και 7.

αρθρ.473_Ν.4957-2022

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?