Τι επιπτώσεις επιφέρει η μη ανταπόκριση ενός μέλους ΔΕΠ στην ανωτέρω υποχρέωσή του;

Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης έναρξης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα, πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 160/2008

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?