Είμαι ΑμεΑ/έχω Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Υπάρχει διαθέσιμος υποστηρικτικός εξοπλισμός και λογισμικό που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Ναι. Έχουν τεθεί σε λειτουργία σταθμοί εργασίας για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό. Οι σταθμοί αυτοί έχουν τοποθετηθεί στις βιβλιοθήκες των επιμέρους πόλεων που στεγάζονται τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Πανεπιστημιούπολη Κουκούλι, Αγρίνιο, Μεσολόγγι).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/disabled.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?