Τι υπηρεσίες παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη;

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  • Μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή.
  • Υποστήριξη έντυπο-ανάπηρων χρηστών στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.
  • Πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η οποία έχει ως στόχο την προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή.
  • Χρήση σταθμών εργασίας για Άτομα με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?