Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλουμε σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί γεύμα εργασίας;

Λίστα συμμετεχόντων και στοιχεία τεκμηρίωσης της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?