Όταν πραγματοποιείται μια μετακίνηση, σε ποια στοιχεία εκδίδεται το παραστατικό του ξενοδοχείου;

Το παραστατικό εκδίδεται στο όνομα και τον ΑΦΜ του/της δικαιούχου και είναι εξοφλημένο.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?