Υπάρχει περιορισμός ωρών για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής από Μέλη ΔΕΠ;

Ναι, οι ώρες ετησίως που καλύπτουν ιδία συμμετοχή για έρευνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 300.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?