Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην διαδικτυακή εφαρμογή web-resCom;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργήσετε λογαριασμό στην διαδικτυακή εφαρμογή web-resCom, είναι να έχετε οικονομική σχέση με τον ΕΛΚΕ (σύναψη σύμβασης), να έχουν καταχωρηθεί τα προσωπικά σας στοιχεία και να έχει δημιουργηθεί η καρτέλα προσώπου σας στο πληροφοριακό σύστημα.

Στην περίπτωση αυτή, αφού επισκεφτείτε την φόρμα δημιουργίας λογαριασμού επιλέγετε δημιουργία λογαριασμού web-resCom και εισάγετε τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στον ΕΛΚΕ.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο web-resCom θα πρέπει να γνωρίζετε:

  • τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στον ΕΛΚΕ
  • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

Σε περίπτωση που στερείστε ΑΦΜ η δημιουργία λογαριασμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντύπως από τον ΕΥ του ερευνητικού προγράμματος που συμμετέχετε.

  • τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας

Σε περίπτωση που στερείστε AMKA η δημιουργία λογαριασμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντύπως από τον ΕΥ του ερευνητικού προγράμματος που συμμετέχετε.

Γνωρίζοντας τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και επιλέγετε δημιουργία λογαριασμού. Το σύστημα αφού πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της ενέργειας.

Στην συνέχεια θα σας σταλεί email το οποίο θα σας ενημερώνει για την διαδικασία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?