Ποιες ομάδες έργου δύναται να είναι Επιστημονικά Υπεύθυνοι ΄Εργων/Προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας;

Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, εκτελούνται από ομάδες έργου με Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος δύναται να είναι:

  1. Μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών
  2. Μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. καθώς και μέλος του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων,
  3. Αφυπηρετών Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ομότιμος ή μη Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών,
  4. Εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις 2,3 και 4, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή βεβαίωσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή Τομέα (σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί Διευθυντής Εργαστηρίου), σχετικά με την παραχώρηση και χρήση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την υλοποίηση του έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?