Ποιος είναι ο ετήσιος παραγωγικός χρόνος;

Ανά έτος ο ετήσιος παραγωγικός χρόνος ορίζεται σε 1720 ώρες.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?