Πώς αποζημιώνονται οι εγγραφές συνεδρίων;

Οι αποζημιώσεις των εγγραφών συνεδρίων μπορούν να γίνουν με  2 τρόπους:
Αν έχει εκδοθεί Τιμολόγιο/ Invoice  στα φορολογικά στοιχεία του ΕΛΚΕ θα ακολουθηθεί η διαδικασία της προμήθειας αγαθών. Οι εγγραφές συνεδρίων έχουν εξαιρεθεί από τη διαδικασία αιτήματος δαπάνης.
Αν υπάρχει απλή απόδειξη στο όνομα του μετακινούμενου θα αποζημιωθεί μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά της μετακίνησης. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η καταχώριση αιτήματος μετακίνησης.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?