Πως προσδιορίζεται η γνωστική περιοχή της Επώνυμης Έδρας;

Αν ο δωρητής δεν προσδιορίσει τη γνωστική περιοχή ο προσδιορισμός γίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος. Η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα της έδρας υπόκειται στους Κώδικες Δεοντολογίας του Ιδρύματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?