Ποιος έχει την οικονομική διαχείριση της Επώνυμης Έδρας;

Η οικονομική διαχείριση του κεφαλαίου της δωρεάς, η υπογραφή της σύμβασης του διδάσκοντος/ουσας και η ολοκλήρωση της πρόσληψης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη λειτουργία της, με Επιστημονικό Υπεύθυνο το μέλος ΔΕΠ – εισηγητή της πρότασης για ίδρυση της εν λόγω έδρας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?