Μπορούν όλοι οι φοιτητές να κάνουν αίτηση στην Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φοιτητές 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?