Δικαιούνται oι συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+ πρόσθετη χρηματοδότηση ως φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες?

Οι φοιτητές οι προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης ανά χώρα υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ισχύει τουλάχιστον 1 από τα ακόλουθα κοινωνικο – οικονομικά κριτήρια:  Χαμηλό εισόδημα, Κοινωνικές ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες (μονογονεϊκή, τρίτεκνοι κλπ), Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες αποστέλλονται με e-mail σε όλους τους φοιτητές μετά την έγκριση της συμμετοχής στη δράση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?