Δίνεται επιχορήγηση στους φοιτητές που συμμετέχουν στη δράση Erasmus+ πρακτική άσκηση;

Στους συμμετέχοντες στη δράση φοιτητές δίνεται επιχορήγηση μεσω του Erasmus+ σε δύο δόσεις. Η α’ δόσης (80% του συνόλου της επιχορήγησης) εντός  του 1ου μήνα εκπόνησης της πρακτικής άσκησης και το υπόλοιπο 20% (β’ δόσης) μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.  Η μηνιαία επιχορήγηση και οι χώρες υποδοχής φαίνονται εδώ.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?