Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής στους φοιτητές που συμμετέχουν στο Erasmus+ για πρακτική άσκηση?

Κατά την επιστροφή των φοιτητών – κι εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και οι φοιτητές έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους – χορηγείται Βεβαίωσης συμμετοχής, συνοδευόμενη από την αξιολόγηση του φορέα υποδοχής, και Βεβαίωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φοίτησης για την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?