Σε τι μορφή πρέπει να είναι το βιογραφικό σημείωμα;

Το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε μορφή. Ενδεικτικά δείτε εδώ.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?