Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι από τους καθηγητές του τμήματος ή μπορεί να είναι και από κάποια άλλη πρακτική που μπορεί να έχουμε κάνει;

Για τη συμμετοχή στη δράση της πρακτικής  άσκησης μέσω του Erasmus+ απαιτούνται δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο από το Τμήμα φοίτησης. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://systatikes.upatras.gr/web/ .

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?