Σε ποιό έτος σπουδών μπορούμε να κάνουμε πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+;

Η πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ συνήθως πραγματοποιείται στα τελευταία έτη των σπουδών. Εάν στο Τμήμα σας για τη λήψη του πτυχίου συμπεριλαμβάνεται και πρακτική άσκηση, την οποία επιθυμείτε να συνδυάσετε με την πρακτική Erasmus, παρακαλούμε συμβουλευθείτε πρώτα το Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματός σας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?