Τί πρέπει να συμπεριλαμβάνει το γράμμα υποδοχής (Letter of Acceptance) ;

Στην προκήρυξη παρέχεται  υπόδειγμα του γράμματος αποδοχής, το οποίο θα στείλετε στο φορέα υποδοχής για συμπλήρωση (ως προς τα καθήκοντά σας κατά της διάρκεια της πρακτικής άσκησης) και υπογραφή.  Στο γράμμα αποδοχής να αναφέρεται ποια θα είναι η γλώσσα συνεργασίας με το φορέα.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?