Απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιδρύματος/Φορέα Υποδοχής;

Η σύναψη δι-ιδρυματικής συμφωνίας απαιτείται για την υλοποίηση κινητικότητας φοιτητών για σπουδές (όχι για την πρακτική άσκηση) και του διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία .

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?