Πού ανακοινώνονται οι προκηρύξεις για τις δράσεις των Σπουδών/Πρακτικής άσκησης και τα αποτελέσματα επιλογής;

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναρτά προκηρύξεις, αποτελέσματα κι ενημερώσεις σχετικές με το Πρόγραμμα Erasmus+  εδώ.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?