Πως συμμετέχω σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο ‘Εργασίες’ του Exams;

Το υποσύστημα “Εργασίες ” αποτελεί το εργαλείο του ηλεκτρονικού μαθήματος που σας επιτρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά τις εργασίες που έχουν αναρτηθεί από τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος. Ειδικότερα, παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους στο μάθημα χρήστες να ανεβάσουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής και στη συνέχεια αφού ο εκπαιδευτής τις βαθμολογήσει να δουν το βαθμό τους.

Επιλέγοντας το σύνδεσμο “Εργασίες” μπορείτε:

  • Να δείτε τις εργασίες που έχουν αναρτηθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή
  • Την δείτε την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των εργασιών
  • Να υποβάλετε μια εργασία
  • Την βαθμολογία της εργασίας σας (εφόσον έχει βαθμολογηθεί από τον εκπαιδευτή)

Για να δείτε την εκφώνηση μιας εργασίας απλά πατήστε πάνω σε αυτήν και θα εμφανιστεί η εκφώνηση της.

Για να δείτε την την ημερομηνία έναρξης και λήξης μιας εργασίας απλά παρατηρείστε την στήλη “Προθεσμία Υποβολής”.

Για να υποβάλετε μια εργασία ακολουθείσθε τα παρακάτω βήματα:

Αρχικά μεταβείτε στην εργασία και επιλέξτε το σύνδεσμο “Αναζήτηση”

Στην συνέχεια αναζητήστε στον δίσκο σας την τοποθεσία με το αρχείο της εργασίας σας

Γράψτε εάν επιθυμείτε ένα συνοδευτικό σχόλιο στον εκπαιδευτή σας σχετικό με την εργασίας σας.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Αποθήκευση”.Εφόσον έχετε υποβάλει επιτυχώς την εργασίας σας θα ενημερωθείτε από την πλατφόρμα με το αντίστοιχο μήνυμα.

Επίσης τώρα πλέον στην εργασία σας στην στήλη “Έχει αποσταλεί” θα έχει προστεθεί η αντίστοιχη σήμανση.

Μια νέα λειτουργία είναι η υποβολή πολλαπλών αρχείων σε μια εργασία-εξέταση. Εάν ο εκπαιδευτής του μαθήματος έχει επιλέξει στην συγκεκριμένη εργασία να μπορούν να υποβληθούν πολλαπλά αρχεία τότε σας δίνετε η δυνατότητα να ανεβάσετε περισσότερα από ένα αρχεία. Η διαδικασία είναι απλή και επιλέγετε τα από το δίσκο σας και τα ανεβάζετε στην συγκεκριμένη εργασία-εξέταση. Μεταβείτε στην εργασία-εξέταση και επιλέξτε το σύνδεσμο “περιήγηση”. Από το δίσκο σας επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να “ανεβάσετε” (ένα κάθε φορά). Όταν ολοκληρώσετε το ανέβασμα των αρχείων επιλέξτε το σύνδεσμο “υποβολή”. Ένα μήνυμα εμφανίζεται πλέον στην οθόνη σας με την επιτυχημένη υποβολή των αρχείων σας όπως αυτό φαίνεται παρακάτω.

Εάν επιθυμείτε να επανυποβάλετε μια νέα πιο βελτιωμένη έκδοση της εργασίας σας πριν την ημερομηνία λήξης την οποία έχει ορίσει ο εκπαιδευτής απλά επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία απλά να έχετε υπόψη σας πως η πλατφόρμα θα διαγράψει την προηγούμενη έκδοση και θα υποβάλει στον εκπαιδευτή την τελευταία απεσταλμένη έκδοση.
Εάν ο εκπαιδευτής του μαθήματος έχει βαθμολογήσει την απεσταλμένη εργασία σας τότε στην στήλη βαθμολογία θα αναγράφεται ο βαθμός σας στην συγκεκριμένη εργασία.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?