Πως συμμετέχω σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο ‘Εργασίες’ του Exams και έλεγχος λογοκλοπής με Turnitin;

Το Turnitin αποτελεί ένα λογισμικό ανίχνευσης, αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών. Έχοντας ενσωματωθεί το Turnitin στην πλατφόρμα open eclass ο εκπαιδευτής του μαθήματος έχει την δυνατότητα να ελέγξει-ανιχνεύσει το κατά πόσο οι εργασίες που ανεβάζουν οι εκπαιδευόμενοι του μαθήματος είναι προϊόν δικιάς τους δουλειάς ή προϊόν αντιγραφής. Οι εκπαιδευόμενοι εκπονούν τις εργασίες τους και το Turnitin συγκρίνει το περιεχόμενο αυτών με άλλες πηγές μέσα από βάσεις δεδομένων που διαθέτει. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να εξετάζει εάν η εργασία που έχει υποβληθεί είναι αποτέλεσμα λογοκλοπής.

Για να ανεβάσετε μια νέα εργασία με την ενσωμάτωση της λειτουργιάς TurnitIn αρχικά θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους όπως αυτοί ορίζονται από το TurnitIn.

Εν συνεχεία θα πρέπει να επιλέξετε το σύνδεσμο “Ανέβασμα Εργασίας” και να αναζητήσετε το αρχείο με την εργασία σας στον τοπικό σας δίσκο. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποδεκτά format εργασιών θεωρούνται τα αρχεία: MS WORD,MS Power Point,Postscript PDF,RTF,HTML,Wordperfect. Αφού βρείτε το αρχείο στο δίσκο σας συμπληρώστε τον τίτλο της εργασίας σας και έπειτα επιλέξτε το σύνδεσμο “Upload and Review».

Σε αυτό το σημείο έχετε να την δυνατότητα να κάνετε μια προεπισκόπηση της εργασίας προς υποβολή αλλά και να ακυρώσετε εάν φυσικά επιθυμείτε την διαδικασία μέσω του ανάλογου ελεγκτηρίου. Για να κάνετε την τελική υποβολή θα πρέπει να επιλέξετε το σύνδεσμο “Submit to Turnitin”.

Έχοντας πλέον υποβάλει την Turnitin εργασίας σας μπορείτε να δείτε την σε ποσοστό επί της εκατό την ομοιότητα (Similarity) που αυτή έχει σε σχέση με της βάσεις δεδομένων του Turnitin. Επίσης μέσω της επιλογής “ALL Sources” μπορείτε να δείτε τις “τοποθεσίες” από τις οποίες προέχετε η ομοιότητα μέρους ή ολόκληρης της εργασίας σας αναλυτικά. Το Turnitin με κόκκινο χρώμα υπογραμμίζει το μέρος εκείνο της εργασίας σας που έχει ομοιότητα με τις βάσεις δεδομένων του. Ακόμη έχοντας υποβάλει την εργασίας σας μπορείτε να ελέγξετε το βαθμό που αυτή έχει λάβει από τον εκπαιδευτή του μαθήματος αλλά και να την κατεβάσετε στον τοπικό δίσκο σας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?