Πότε αρχίζουν τα μαθήματα;

Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζεται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους, όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης – λήξης μαθημάτων καθώς και των εξεταστικών περιόδων. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο https://www.upatras.gr/stay-tuned/academic-calendar/

Για ειδικότερες ενημερώσεις για τα μαθήματα, θα πρέπει να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?