Μπορεί να μου απονεμηθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αν έχω πτυχίο/δίπλωμα πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής;

Η Γραμματεία κάθε Τμήματος προκειμένου να διαπιστώσει αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, δεσμεύεται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?