Ποια είναι η διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας σε Π.Μ.Σ.;

Στην απόφαση Ίδρυσης κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?