Ποια είναι τα δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών;

Στον Κανονισμό κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ρυθμίζονται τα δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?