Ποια είναι τα δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?