Ποιοι γίνονται δεκτοί σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Στην απόφαση Ίδρυσης κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ρυθμίζονται οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τα λοιπά κριτήρια που είναι απαραίτητα ή συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων, καθώς και ο τρόπος απόδειξής τους.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?