Τί γίνεται σε περίπτωση που ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής αποτύχω στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων;

Στον Κανονισμό κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εξετάσεις και τις λοιπές μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?