Υπάρχει δυνατότητα αναστολής σπουδών σε ένα Π.Μ.Σ;

Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του κάθε Π.Μ.Σ μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?