Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης σε ένα Π.Μ.Σ.;

Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του κάθε Π.Μ.Σ. μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ρητά ορίζονται στον Κανονισμό του και για μη εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής διάρκειας φοίτησης.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?