01.Δικαιούνται νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οι ανασφάλιστοι/ες φοιτητές/τριες; Εκδίδεται βιβλιάριο υγείας από το Πανεπιστήμιο;

Οι φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) που δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα, έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αρκεί να είναι κάτοχοι ΑΜΚΑ (Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν χορηγεί βιβλιάρια υγείας σε φοιτητές/τριες και δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα. Η κάλυψη των σχετικών δαπανών ανήκει πλέον στον ΕΟΠΥΥ (Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?