03. Πώς μπορεί να μου χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα ως έμμεσα ασφαλισμένου/ης;

Η διαδικασία γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας και Απογραφής Εμμέσων Μελών στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ https://apps.e-efka.gov.gr/eAccess/login.xhtml . Μέσω της εφαρμογής ο άμεσα ασφαλισμένος (για παράδειγμα: ο γονέας) μπορεί να χορηγήσει ασφαλιστική ικανότητα σε έμμεσα μέλη (για παράδειγμα: στα τέκνα) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXISNET. Ειδικότερα, για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνο με ηλικία άνω των 18, που είναι φοιτητής/τρια σε ΑΕΙ της Ελλάδας, ο άμεσα ασφαλισμένος δηλώνει το ΑΦΜ του τέκνου φοιτητή/τριας και τον αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?