07. Πώς χορηγείται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) στους/στις ανασφάλιστους/ες φοιτητές/τριες;

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους/τις ανασφάλιστους/ες φοιτητές/τριες, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν να υποβάλουν στο Τμήμα Πρόνοιας και Πολιτισμού, πριν την ημερομηνία αναχώρησης, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/ygeionomiki-perithalpsi/

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?