09. Με ποιο τρόπο παραλαμβάνω την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ);

Αμέσως μετά τον έλεγχο, από την Υπηρεσία, των δικαιολογητικών και της ασφαλιστικής ικανότητας του αιτούντος στο σύστημα ΗΔΙΚΑ, εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) και ο/η δικαιούχος ειδοποιείται (εντός δύο εργάσιμων ημερών περίπου), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσέλθει να την παραλάβει ενυπογράφως από την Υπηρεσία (Τμήμα Πρόνοιας και Πολιτισμού-Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας-Κτίριο Διοίκησης Α’, Ισόγειο, δυτική πτέρυγα – Πανεπιστημιούπολη Ρίου).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?