06. Πώς χορηγείται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) στους/στις φοιτητές/τριες;

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) εκδίδεται από τον ασφαλιστικό φορέα του/της φοιτητή/τριας, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias με τους κωδικούς TAXISNET. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τον/την φοιτητή/τρια ως έμμεσα ασφαλισμένο/η (προστατευόμενο μέλος), ο άμεσα ασφαλισμένος  (για παράδειγμα: ο γονέας) καταχωρίζει τον ΑΜΚΑ και τα λατινικά στοιχεία του ονοματεπωνύμου του έμμεσα ασφαλισμένου.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?