Ενώ έχει ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ νέου αλλαγή σε αυτή;

Αλλαγές στη δήλωση μαθημάτων από τη δικτυακή πύλη μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης (παράγραφος 1.8.). Μην αμελήσετε την «Αποθήκευση» της τροποποιημένης δήλωσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?