Ενώ υπάρχει εγγραφή σε πάνω από ένα Πρόγραμμα Σπουδών, δεν εμφανίζονται προς δήλωση τα μαθήματα.

Μετά την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική γραμματεία επιλέξτε το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο θέλετε να δηλώσετε μαθήματα.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?