Μετά από έλεγχο στο ακαδημαϊκό έργο διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καταχωρηθεί όλοι οι βαθμοί .

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?