Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης/πιστοποιητικού σπουδών;

Από τη δικτυακή πύλη (εγχειρίδιο χρήσης παράγραφος 1.13) στην καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή επιλέξτε Αίτηση Πιστοποιητικών για να δημιουργήσετε αιτήσεις πιστοποιητικών.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?