Ποιος είναι ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής γραμματείας;

Η ηλεκτρονική γραμματεία είναι διαθέσιμη στο https://progress.upatras.gr

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?