Στην προσπάθεια δήλωσης μαθημάτων ειδίκευσης/κατεύθυνσης δεν εμφανίζονται τα μαθήματα ειδίκευσης/κατεύθυνσης για επιλογή.

Σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει την ειδίκευση/κατεύθυνση που επιθυμείτε.

Σε περίπτωση που δεν έχετε επιλέξει ειδίκευση/κατεύθυνση από τη δικτυακή πύλη επιλέξτε από την καρτέλα «Υπηρεσίες Φοιτητή» την καρτέλα «Δήλωση ειδίκευσης/κατεύθυνσης» και επιλέξτε την ειδίκευση/κατεύθυνση σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης παράγραφος 1.6.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?