Στην προσπάθεια δήλωσης μαθημάτων εμφανίζει το μήνυμα «Δεν έχετε κάνει επανεγγραφή στο εξάμηνο».

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την επανεγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης παράγραφος 1.5.

Σε περίπτωση μη εγγραφής σας στο εξάμηνο, προσπαθήστε να ολοκληρώσετε την επανεγγραφή μέσω της δικτυακής πύλης εφόσον είναι διαθέσιμη διαφορετικά επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?