Στην προσπάθεια δήλωσης μαθημάτων εμφανίζεται το μήνυμα «Υπάρχει ανοιχτή δήλωση».

Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης της βαθμολογίας σας σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματός σας για επίλυση του ζητήματος.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?