Στην προσπάθεια σύνδεσης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία εμφανίζει το μήνυμα «Error 401 Unauthorized».

Στην οθόνη που εμφανίζεται το πρόβλημα:

  1. Πατήστε το πλήκτρο printscreen (PrtScr)
  2. Ανοίξτε ένα καινούργιο αρχείο Word
  3. Κάνετε επικόλληση
  4. Αποθηκεύστε το αρχείο
  5. Στείλτε το αρχείο στο itdesk@upatras.gr από τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?