Στην προσπάθεια σύνδεσης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία εμφανίζει το μήνυμα «Sap NetWeaver».

Δοκιμάστε εκ νέου να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική γραμματεία από τον σύνδεσμο https://progress.upatras.gr αφού κλείσετε προηγουμένως όλα παράθυρα του browser που χρησιμοποιείτε και ανοίξετε ένα εκ νέου.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?