Γιατί να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης;

Τα προσφερόμενα προγράμματα αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την επιστημονική κατάρτιση και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Διέπονται από επιστημονική συνοχή και διασφαλίζουν και πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας, το πιστοποιητικό επιμόρφωσης αποτελεί ένα επιπλέον και σημαντικό εφόδιο για την επιτυχία σας.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?