Ποιες μέθοδοι διδασκαλίας χρησιμοποιούνται;

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών δίνει προτεραιότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και την μεικτή μάθηση (blended learning) για επιμόρφωση υψηλής ποιότητας.

Τα προγράμματα μεικτής μάθησης του ΚΕ.ΔΙ.Β.ΙΜ. Π.Π. συνδυάζουν δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω είδη μάθησης:

  1. Δια Ζώσης Εκπαίδευση
  2. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (ευέλικτη μελέτη)
  3. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (μάθημα με καθηγητή σε εικονική τάξη)

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?